1240, agost, 15. Agnició

Full Text
Share
Acte d'agnició de bona fe que fa Berenguera de Palera, infermera de Sant Daniel, amb el consentiment i la voluntat de l'abadessa Agnès, a Ermessenda de Portella d'haver comprat en nom seu i amb els seus diners un capmàs i altres honors de la parròquia de Santa Maria de Salitja a Bernat Renall i la seva esposa Berenguera pel preu de trenta-quatre marcs d'argent, instrument que li entrega en aquest acte ​
​Tots els drets reservats

Localització