1230, novembre, 13. Concessió

Full Text
Share
Concessió perpètua de Bernat de la Tallada a Bernat Martí i la seva esposa Maria, de l'honor que té per Sant Daniel i per Ramon de Laucata a la parròquia de Sant Martí de Cassà ​
​Tots els drets reservats

Localització