1229, maig, 25. Venda

Full Text
Share
Venda de Pasqual de Vilarroja i la seva esposa Sibil·la, a Gironès de Vilarroja d'una feixa de terra, senyoria de Ramon de Gironella, situada a Girona, sota el mur de Gironella, pel preu de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització