1229, febrer, 23. Concessió

Texto Completo
Compartir
Concessió perpètua de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Bernat Martí, la seva esposa Maria i la seva sogra Arnalda, de l'honor situat a la parròquia de Sant Martí de Cassà, a la vila de Sangosta, en l'indret anomenat Fredera, salvat el dret del monestir ​
​Tots els drets reservats

Localització