1228, octubre, 20. Venda

Text Complet
Compartir
Venda de Berenguer de Cortada, canonge de Girona, a Bernat de Bellmirall dels dominis, censos i agraris que rep de la vinya del pla de Vilallonga, que té per Berenguer de Cortada, i aquest per compra a Guillem Pagès ​
​Tots els drets reservats