1228, febrer, 26. Establiment

Text Complet
Compartir
Establiment de Jordana d'Abadenques i el seu fill Ramon a la infermeria de Sant Daniel i la seva infermera Estefania de Palera, d'un solar situat prop del seu mas per construir-hi un celler, a cens anual d'un diner i cinc sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats