1226, març, 05. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon Vidal de Franciach i la seva esposa Maria a Arnau de Besalú de dos camps que tenen per Sant Daniel, pel preu de tres-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització