1214, agost, 01. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Ramon de Forques del mas Forques, situat a Vilamalla, el qual ja havia estat del seu pare, Pere Gil. El monestir en reté la jurisdicció i n'estableix un cens anual de trenta sous ​
​Tots els drets reservats

Localització