1210, desembre, 09. Venda

Text Complet
Compartir
Venda d'Adelaida i el seu espòs Arnal de Sureda, al seu pare, Berenguer Eixac, d'una quarterada de terra situada a la parròquia de Sant Martí de Cassà ​
​Tots els drets reservats

Localització