1194, novembre, 18. Donació

Share
Donació de Ponç de Cervera a Jusiana, filla del comte Ponç Hug d'Empúries i al seu propi fill Pere, per causa de núpcies, de tots els béns que té al terme del bisbat de Girona, excepte el castell de Castellfollit, Maià i Vilademires, béns que hipoteca pel dot de mil sous rebuts del referit comte ​
​Tots els drets reservats

Localització