1171, gener, 22. Establiment

Share
Establiment del monestir de Sant Daniel a Berenguer de Rosar i la seva esposa Adalaida d'un mas situat a Fornells, entre el mas Homs i el mas Cavallera ​
​Tots els drets reservats

Localització