1099, març, 23. Definició

Share
Definició de Guillem i Pere Dalmau, germans, a l'abadessa Adelaida i al monestir de Sant Daniel, d'un violari sobre un mas situat a Sant Daniel, damunt de les Codines, pel preu de 12 sous de plata ​
​Tots els drets reservats

Localització