1045, març, 31. Establiment

Share
Establiment que fa l'abadessa Ermengarda, en nom de la comunitat de Sant Daniel, a Gilbert i la seva esposa Adaleidis, d'una porció de terra per treballar-la ​
​Tots els drets reservats

Localització