Gramàtica catalana [bloc A]

Cardellach i Busquets, Pau
Share
Es tracta d’una segona versió “en net” dels primers apartats de la Gramàtica: Del alfabeto (sencer) i De la pronunciación (els subapartats: Pronunciación de las vocales, Pronunciación de la e, Del apóstrofo, Pronunciación de la o, De los diftongos, Triptongos, Pronunciación de las consonantes —aquest, incomplet, només fins a la Ch) (Fullana, 2014, p. 73, http://hdl.handle.net/10803/398239) ​
This document is licensed under a Creative Commons:Public domain Creative Commons publicdomainzero