Instruccions al professorat de colònies escolars

Share
Instruccions pels professors de colònies escolars referents a les directrius de l’activitat de les colònies (exercicis físics, banys de sol i mar), observacions sobre aspectes com la higiene, el material les visites, etc., les condicions d’allotjament i manutenció dels escolars i les instruccions meteorològiques ​
In copyright In copyright