Postal de 1924-12-31 a Eufèmia Salazar des de Chamonix (França)

Bertrana, Aurora
Share
Grup de tres postals enviades conjuntament. Aurora parla de la seva estada a Chamonix, on toca amb l'orquestra cada dia. Confessa que els tracten molt bé i que treballen a gust. Parla dels anglesos i americans que van a esquiar i d'una visita de Denys Choffat, amb qui va comentar una conversa tinguda amb Eufèmia. Assegura que la relació amb Denys Choffat és d'una gran amistat ​
​Tots els drets reservats