Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 22 y 28 de mayo de 1939

Texto Completo
Compartir
Informe número 8 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). Recompte d’alumnes de les assignatures Cultura General i Idiomes. S’expliciten alguns apartats com ara les impressions generals, altres activitats, el cor, millores materials, estat moral dels companys, necessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els comandaments del camp ​
Protegido por derecho de autor Protegido por derecho de autor