[Certificat de participació a la Secció primera del II Concurs de Lectura i Escriptura Catalanes de les Comarques de la Selva i Baix Empordà]

Share
Certificat que acredita haver pres part a la Secció primera del II Concurs de Lectura i Escriptura Catalanes de les Comarques de la Selva i Baix Empordà, celebrat a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, signat pel jurat qualificador (quatre membres) ​
In copyright In copyright