Nomination de M. Mir-Fabrech en qualité de lecteur d’espagnol au Cours complémentaire de Cité

Share
Nomenament com a professor d’espanyol al “Cours complémentaire de Cité” per part de l’Ajuntament de Narbona, signat per l’alcalde. També hi apareixen les hores que dedicarà aquest i la remuneració que se li facilitarà per prendre possessió d’aquest càrrec ​
In copyright In copyright