Cuba, Filipinas, Guerra Hispanoyanqui

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre la guerra entre Espanya i Estats Units del 1898 ​
​Tots els drets reservats