Proletariat

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre les característiques principals del proletariat ​
Protegit per dret d'autor Protegit per dret d'autor