63. El movimiento revolucionario en Europa

Vicens Vives, Jaume
Compartir
Apunts sobre el moviment revolucionari a Europa. Es tracten les qüestions: Aspecto general del problema, El librecambismo, Jeremies Bentham i l'utilitarisme ​
Protegit per dret d'autor Protegit per dret d'autor