52. Ciències segle Il·lustració

Vicens Vives, Jaume
Share
Apunts sobre les ciències al segle XVIII. Es tracten les qüestions: La pedagogia del segle XVIII, Directius vida científica, Química, Ciencias naturales, Electricidad, Optica, Ciències naturals: Linneo, Buffon, Geografía, Astronomía, Geologia, Historia, Arqueología ​
​Tots els drets reservats