51. Enciclopedia y Aufklärung

Vicens Vives, Jaume
Share
Apunts sobre el segle XVIII, el segle de les llums. Es tracten les qüestions: La crisis de finals del segle XVIII, La transferència centres culturals cap al nord, Lluita entre antics i moderns, El coneixement de cultures estrangeres, L'heterodòxia, Els racionalistes, Els deistes, Dret natural, Moralisme social, Política natural, John Locke, Ciència natural ​
In copyright In copyright