00:00/00:00
​29-joana-colom-01-net.mp3
​29-joana-colom-02-net.mp3

Entrevista a Joana Colom

Colom i Llach, Joana
Compartir
Entrevista amb Joana Colom relacionada amb els seus records a l' Escola Normal de Girona, de la seva experiència com a mestra, de companys mestres que es van exiliar, de l' Escola d' Estiu de Barcelona, de la sortida cap a França, de la seva experiència com a mestra a les escoles d'espanyols a l' URSS, del retorn a França i de la seva experiència com ajudant de mestre d'espanyol ​
​Tots els drets reservats