00:00/00:00
​18A-elvira-godas.mp3

Entrevista a Elvira Godàs Vila

Godàs Vila, Elvira
Compartir
Entrevista amb Elvira Godàs Vila relacionada amb la seva experiència d'estudiant en una escola de l' Ateneu, amb la seva trajectòria com a mestra abans de l'exili, amb la sortida cap a Mèxic i amb la seva experiència de mestra a Mèxic ​
​Tots els drets reservats