00:00/00:00
​25-01-lluis-gahusacs.mp3
​25-02-lluis-gahusacs.mp3

Entrevista a Lluís Gausacs

Gausacs, Lluís
Compartir
Entrevista amb Lluís Gausacs relacionada amb els seus records de formació com a mestre a l' Escola Normal de Barcelona de l'Estat i de la Generalitat, de quan feia de milicià de la cultura, de la seva experiència a França des del 1939 fins 1977, en què torna com a Secretari d' en Tarradellas, de la seva experiència al camp de concentració de Sant Cenrià, d' altres mestres de l' Escola Normal de Barcelona exiliats a França i de l'entusiasme que tenien els mestres de la República ​
​Tots els drets reservats