00:00/00:00
​38-01-Nuria-Torroja.mp3
​38-02-Nuria-Torroja.mp3
​38-03-Nuria-Torroja.mp3

Entrevista a Núria Torroja

Torroja, Núria
Compartir
Entrevista amb Núria Torroja qui parla del seu pare, Raimon Torroja, a partir dels documents que conserva d'ell i de Bartomeu Oliver i l' Institut Escola ​
​Tots els drets reservats