00:00/00:00
​37-01-cazalis-llebot.mp3
​37-02-cazalis-llebot.mp3
​37-03-cazalis-llebot.mp3

Entrevista a Cazalis Llebot

Llebot, Cazalis
Compartir
Entrevista amb Cazalis Llebot relacionada amb els seus records de la seva participació política a les Joventuts Socialistes Unificades durant els anys 1935-1936 a Barcelona, de l'estada a França abans de sortir cap a Cuba i de la seves vivències a Caracas ​
​Tots els drets reservats