00:00/00:00
​36-01-manuel-gols.mp3
​36-02-manuel-gols.mp3

Entrevista a Manuel Gols

Gols, Manuel
Compartir
Entrevista amb Manuel Gols qui parla sobre la formació del seu pare abans de la República i d'exiliar-se a Veneçuela, sobre la formació de la seva mare com a mestra i la seva afició pel Mètode Montessori, sobre la sortida del pares i ell cap a França i de França cap a Veneçuela, sobre l'arribada a Caracas el 2 de gener de 1940, sobre la creació per part dels pares de l' escola a Los Chorros (Caracas) i sobre la seva experiència a Caracas durant l'exili ​
​Tots els drets reservats