00:00/00:00
​16-01-sidon-pascual.mp3
​16-02-sidon-pascual.mp3

Entrevista a Sidon Pascual

Pascual Callol, Sidon
Compartir
Entrevista amb Sidon Pascual Callol relacionada amb els seus records dels mestres de L' Escola Normal, de l'ambient polític de l'escola, de la guerra, de la seva experiència com a mestre i de les classes del professor Santaló ​
​Tots els drets reservats