00:00/00:00
​31-01-eulalia-jordana.mp3
​31-02-eulalia-jordana.mp3

Entrevista a Eulàlia Jordana Creus

Jordana Creus, Eulàlia
Compartir
Entrevista amb Eulàlia Jordana relacionada amb la fugida i l' exili del matrimoni Bartomeu Oliver Orell i Dolores Jordana, amb la amb la fundació de l' Institut Tècnic Eulàlia de Barcelona i amb la creació a Caracas de l' Instituto Escuela ​
​Tots els drets reservats