00:00/00:00
​30-01-polichene-taburana.mp3
​30-02-polichene-taburana.mp3

Entrevista a Polichene Taburana Amoribieta

Compartir
Entrevista amb Polichene Taburana relacionada amb la seva experiència com a mestra en diferents escoles de Veneçuela (Instituto Cervantes i el Zaragoza de Maracaibo, l’ escola de preescolar Eugenio Mendoza de Caracas, els Liceus Felipe Larrazábal i Rómulo Gallegos, el Mater Salvatoris ...), i amb la seva formació de mestra a l' Escola Normal estatal de Bilbao i sobre el Macume Albertzale ​
​Tots els drets reservats