00:00/00:00
​09A-bover.mp3

Entrevista a Jesús Bover

Bover, Jesús
Compartir
Entrevista amb Jesús Bover en relació la ideologia política i la manera d’ensenyar del seu pare, mestre freinetista i de mestres que varen haver de marxar cap a l' exili ​
​Tots els drets reservats