El Monumento a Colón

Brunet i Solà, Manuel
Compartir
Galerades d'un article de "Destino", censurat ​
​Tots els drets reservats