Carta de 1942-05-27 de Joan Soler des de Barcelona