Carta de 1947-02-26 de Joaquim Segura Lamich des de Vic