Postal de 1952-12-20 de Bonaventura Ubach des de Montserrat