Postal de 1942-04 de Manuel Brunet i Solà a M. Teresa Mayor des de Montserrat