Postal de 1953-08-20 de J. B. Solervicens des de Segòvia