Carta de 1936-07-20 d'Eudald Brunet Mayor des de Vic

Brunet Mayor, Eudald
Share
Comentari de la situació a la ciutat i recomanació a la família de desplaçar-se a Vic quan es pugui. Recomanació que Manuel Brunet no es deixi veure. Carta malmesa ​
In copyright In copyright