Postal de 1948-08-05 de J. B. Solervicens des de Ripoll