Telegrama de [1958-10] de Josep Maria Panyella Aldrufeu a M. Teresa Mayor des de Barcelona