Targeta de 1954-12 de José M. Abad des de Barcelona