Carta de 1945-10-05 de José Cartañá Inglés de Girona

Cartañá Inglés, José
Share
Expressió de satisfacció i alegria pels treballs de rehabilitació de l’església de Santa Maria de Vilabertran. Comentari sobre la necessitat que el Patronat sol·liciti per escrit l’obertura del sepulcre de l’abat Cosme Damià Hortolà. Inclou original manuscrit de la carta i còpia mecanoscrita ​
In copyright In copyright