Carta de 1981-12-21 a José Ferrater Mora des de Santiago de Compostel.la (Espanya)

Guisán, Esperanza
Compartir
Guisán fa alguns comentaris a Ferrater sobre "Etica aplicada", i aprecia especialment el treball que Priscilla Cohn hi ha realitzat respecte a temes poc tractats a Espanya des d'un punt de vista filosòfic (drets dels animals, pornografia, eutanàsia, etc.). Quant a l'aportació de Ferrater, elogia la manera com tracta alguns temes (per exemple, l'utilitarisme) però es queixa de que el pròleg només sigui un "pròleg" i no desenvolupi més alguns aspectes cabdals, al seu entendre, com la relació entre fet i valor, així com les relacions de l'ètica amb altres disciplines. Li comenta que està traduint "Ethical Theory" de Brandt i el convida a fer algun seminari a la Universitat de Santiago en la seva propera vinguda a Espanya ​
​Tots els drets reservats