Carta de 1945-05-14 de Francesc Sayés des d'Ultramort