Carta de 1945-05-13 de Desconegut des de Blanes

Desconegut
Compartir
Rèplica i acotacions a l'article de Manuel Brunet "La catástrofe hitleriana", i petició de major rigor i inconformisme davant les cosignes del règim en favor de la veritat. En full adjunt hi ha les acotacions. Signa la carta "un antic redactor de Recull" ​
​Tots els drets reservats