Carta de 1951-03-11 de Desconegut des de [Girona]

Desconegut
Compartir
Pregunta sobre quines són les millors traduccions de la Bíblia i de la "Imitació de Crist" de Kempis. Signa la carta "Un gerundense" ​
​Tots els drets reservats