Carta de 1943-12-22 de Joaquim Maria de Nadal i Ferrer des de Barcelona